Co to są akcje i jakie są ich rodzaje?
Co to są akcje i jakie są ich rodzaje?

Co to są akcje i jakie są ich rodzaje?

Co to są akcje i jakie są ich rodzaje?

Akcje są jednym z najpopularniejszych instrumentów finansowych, które umożliwiają inwestowanie w spółki akcyjne. Właściciel akcji staje się współwłaścicielem danej spółki i ma prawo do udziału w jej zyskach oraz podejmowania decyzji na walnym zgromadzeniu. Istnieje wiele rodzajów akcji, które różnią się między sobą pewnymi szczegółami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Akcje zwykłe

Akcje zwykłe, zwane również akcjami ordynarnymi, są najbardziej popularnym rodzajem akcji. Posiadacze akcji zwykłych mają prawo do dywidendy, czyli części zysku spółki, oraz do głosowania na walnym zgromadzeniu. Mają również prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji.

Akcje uprzywilejowane

Akcje uprzywilejowane dają posiadaczom pewne przywileje w porównaniu do akcji zwykłych. Mogą mieć pierwszeństwo w otrzymywaniu dywidendy lub w przypadku likwidacji spółki. Posiadacze akcji uprzywilejowanych zazwyczaj nie mają prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub mają ograniczone prawo do głosowania.

Akcje imienne i na okaziciela

Akcje imienne są zarejestrowane na konkretną osobę, która jest ich właścicielem. W przypadku akcji na okaziciela, posiadacz fizycznie posiada dokument potwierdzający jego prawo do akcji. Akcje na okaziciela są bardziej elastyczne i łatwiejsze do przenoszenia, dlatego są bardziej popularne.

Akcje nowej emisji i akcje obecnie notowane

Akcje nowej emisji są wydawane przez spółkę po raz pierwszy i są oferowane inwestorom na rynku pierwotnym. Akcje obecnie notowane są już dostępne na rynku wtórnym, gdzie inwestorzy mogą je kupować i sprzedawać. Akcje obecnie notowane mają zazwyczaj większą płynność, ponieważ są bardziej dostępne.

Akcje kumulowane i niekumulowane

Akcje kumulowane dają posiadaczom prawo do otrzymania dywidendy, nawet jeśli spółka nie osiągnęła zysku w danym roku. W przypadku akcji niekumulowanych, jeśli spółka nie osiągnie zysku, posiadacze tych akcji nie otrzymają dywidendy. Akcje kumulowane są bardziej bezpieczne dla inwestorów, ponieważ gwarantują pewien zwrot z inwestycji.

Akcje preferencyjne i zwykłe

Akcje preferencyjne dają posiadaczom pierwszeństwo w otrzymywaniu dywidendy oraz w przypadku likwidacji spółki. Posiadacze akcji preferencyjnych mają również często ograniczone prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Akcje zwykłe nie mają takich przywilejów i są bardziej podatne na zmiany w sytuacji finansowej spółki.

Warto pamiętać, że rodzaje akcji mogą się różnić w zależności od kraju i prawa obowiązującego na danym rynku. Przed inwestowaniem w akcje zawsze warto dokładnie zapoznać się z ich rodzajami i zasadami funkcjonowania na danym rynku.

Wezwanie do działania:

Zapoznaj się z definicją i rodzajami akcji oraz dowiedz się więcej na ten temat. Odwiedź stronę https://www.kupiecka.pl/ i zgłęb swoją wiedzę na temat tego tematu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here