Według najnowszych statystyk, w Polsce każdego roku rozwodzi się średnio 44% małżeństw mieszkających w mieście.

Oznacza to, iż prawie co drugi związek rozpada się i finalnie kończy się na sali sądowej. Sprawy rozwodowe bowiem są jednymi z najczęściej rozstrzyganych przez władzę sądowniczą. Postępowanie to ma jednak zwykle charakter osobisty, w szczególności, kiedy na drodze rozprawy stoi dobro dzieci. Wówczas uzyskanie rozwodu jest nieco trudniejsze, bowiem sąd może nie orzec rozpadu małżeństwa, jeśli na jego wskutek ucierpieć mają wspólne małoletnie dzieci.

Jednym z powodów rozpadu związku małżeńskiego mogą być trwałe uszczerbki pożycia uczuciowego, fizycznego, a także ekonomicznego. Istnieje możliwość założenia sprawy rozwodowej z orzekaniem o winie jednego z małżonków, bądź też w sposób ugodowy. Sąd najczęściej orzeka, kto jest winny rozkładowi pożycia, jednak małżonkowie mogą zrezygnować z takiego postępowania.

Przebieg sprawy rozwodowej

Rozwód jest rozpatrywany na rozprawie, jednak tych może być więcej niż jedna. Obowiązkiem sądu jest przesłuchanie obojga małżonków wraz z zapoznaniem się z dowodami, dokumentami i relacjami świadków. Należy mieć też na uwadze, iż w charakterze świadków mogą wystąpić także dzieci, ale pod warunkiem ukończenia przez małoletnich siedemnastego roku życia (jeśli małoletni są dziećmi, bądź wnukami stron).

Często sprawy rozwodowe są kierowane przez sąd do postępowania mediacyjnego, jeśli sędzia uzna, że są jeszcze szanse na uratowanie małżeństwa. Podobnie sprawa ma się w przypadku rozpraw alimentacyjnych.

Wyrok sądu rodzinnego

Rozstrzygnięcie o rozwodzie zapada w charakterze wyroku, jednakże w drodze postępowania sąd decyduje także o władzy rodzicielskiej oraz wysokości alimentów. Należy pamiętać, że w przypadku orzekania o rozwodzie, nie można wszczynać kolejnej sprawy o alimenty.

W przypadku rozprawy rozwodowej, sędzia może zadecydować także o kwestiach podziału majątku, mieszkania, kontaktów z dziećmi oraz alimentów na małoletnich i drugiego małżonka. 

Małżonkowie po wydaniu wyroku mogą złożyć apelację do sądu apelacyjnego – organu powołanego do orzekania w sprawach II instancji, jednak jednocześnie kasacja do Sądu Najwyższego w przypadku rozwodów jest niemożliwa. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here