Na pracodawcy spoczywają określone obowiązki wynikające z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia miejsc pracy. Mają one na celu narzucanie określonych standardów współpracy pomiędzy firmą a innymi podmiotami oraz zatrudnianymi osobami, jak również ochronę interesów każdej ze stron.

Ewidencja czasu pracy – obowiązek pracodawcy

Ewidencja czasu pracy jest wykazem mówiącym, ile godzin w danym okresie faktycznie przepracowała osoba zatrudniona i stanowi podstawę do wypłacenia jej wynagrodzenia. Nie ma przepisów, które regulowałyby długość przedziałów czasowych, w jakich powinna być prowadzona ewidencja. Najpowszechniejsze są jednak wykazy przygotowywane na jeden miesiąc kalendarzowy. Na pracodawcy spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla każdego zatrudnionego pracownika, nawet jeśli firma ma podpisaną umowę tylko z jedną osobą. Dokumenty te pomagają również kontrolować ilość należnych pracownikowi dni wolnych od pracy.

Jak należy prowadzić karty ewidencji czasu pracy?

Nie ma jednego, przygotowanego odgórnie formularza do prowadzenia ewidencji, z którego mogliby korzystać wszyscy pracodawcy. O tym, jakie zapisy powinny znaleźć się w kartach, służących do tworzenia wykazu, można przeczytać na stronie inewi.pl. Błędami najczęściej popełnianym przez pracodawców w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy są:

  • utworzenie zbiorczej ewidencji dla wszystkich pracowników – konieczne jest założenie i prowadzenie ewidencji imiennej;

  • połączenie ewidencji czasu pracy i listy obecności – należy prowadzić dwa odrębne dokumenty.

Ewidencja czasu pracy – nowoczesne rozwiązania

Obecnie pracodawcy oczekują pełnej kontroli nad czasem, który pracownicy poświęcają na pracę. Elektroniczna ewidencja czasu pracy pozwala im uzyskać informacje, co dzieje się z osobami zatrudnionymi: o której godzinie rozpoczynają pracę, kiedy korzystają z przysługujących im przerw, a nawet – jeśli system ten jest połączony z kontrolą dostępu – w jakim czasie przebywają w bufecie. Więcej o tym, jak powinna funkcjonować taka kontrola, można przeczytać w artykule pt.: „Jak powinien działać system rejestracji czasu pracy?

Pracodawca tworzy stanowiska pracy, by zatrudnione osoby realizowały na rzecz przedsiębiorstwa kreślone zadania. Ewidencja czasu pracy jest obowiązkowym dokumentem, który pozwala na kontrolowanie przedziałów czasowych na każdym stanowisku i stanowi tym samym podstawę do rozliczeń z pracownikami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here