Na jakich założeniach oparty jest system kontroli?
Na jakich założeniach oparty jest system kontroli?

Na jakich założeniach oparty jest system kontroli?

Na jakich założeniach oparty jest system kontroli?

System kontroli jest oparty na kilku kluczowych założeniach, które mają na celu zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli działań w organizacji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z tych założeń:

Założenie 1: Celowość

System kontroli powinien być celowy, czyli skoncentrowany na osiąganiu określonych celów organizacji. Kontrola ma na celu zapewnienie, że działania podejmowane przez pracowników są zgodne z założonymi celami i strategią organizacji.

Założenie 2: Planowanie

System kontroli powinien być oparty na planowaniu. Oznacza to, że kontrola powinna być zintegrowana z procesem planowania, aby zapewnić, że działania podejmowane przez pracowników są zgodne z określonymi planami i strategią organizacji.

Założenie 3: Odpowiedzialność

System kontroli powinien przypisywać odpowiedzialność za wyniki i działania. Każdy pracownik powinien być odpowiedzialny za swoje działania i osiągane rezultaty. Kontrola ma na celu identyfikację osób odpowiedzialnych za ewentualne niezgodności i podejmowanie działań naprawczych.

Założenie 4: Komunikacja

System kontroli powinien opierać się na skutecznej komunikacji. Informacje dotyczące kontroli powinny być przekazywane w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich pracowników. Komunikacja jest kluczowa dla skutecznego funkcjonowania systemu kontroli.

Założenie 5: Ciągłość

System kontroli powinien być ciągły, czyli działać na bieżąco i być monitorowany regularnie. Kontrola nie powinna być jednorazowym działaniem, ale procesem ciągłym, który pozwala na identyfikację ewentualnych niezgodności i podejmowanie działań naprawczych w odpowiednim czasie.

Założenie 6: Skuteczność

System kontroli powinien być skuteczny, czyli przyczyniać się do osiągania zamierzonych celów organizacji. Kontrola powinna być projektowana w taki sposób, aby identyfikować i eliminować wszelkie niezgodności oraz poprawiać efektywność działań.

Podsumowując, system kontroli opiera się na założeniach celowości, planowania, odpowiedzialności, komunikacji, ciągłości i skuteczności. Te kluczowe elementy są niezbędne do zapewnienia skutecznej kontroli działań w organizacji.

Zapraszamy do działania! System kontroli oparty jest na zasadach uczciwej gry. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: https://www.fairplay.org.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here