Koszty prowadzenia działalności - co można ująć?

Prowadzenie sklepu internetowego, choć przyjęło się, że jest mniej kosztowne od prowadzenia sklepu stacjonarnego, również generuje koszty. Wcale nie odbiegają ona zasadniczo od kosztów, jakie ponosi właściciel zwykłego sklepu. Wiele z nich można ująć jako koszty uzyskania przychodu. Muszą one jednakże być uzasadnione, wiązać się z prowadzoną działalnością, a także być udokumentowane fakturą lub rachunkiem.

Wydatki na biuro lub mieszkanie

W koszty można wliczyć wydatki związane z prowadzeniem biura, w tym opłaty za czynsz oraz rachunki. Jeśli działalność prowadzona jest w domu, można odliczyć tylko tę część wydatków, która została poniesiona na działalność gospodarczą, nie całość.

Wyposażenie miejsca pracy

W poczet kosztów można zaliczyć wszelki sprzęt używany do prowadzenia działalności, w tym sprzęt biurowy, jak komputery, drukarki, telefony, aparaty fotograficzne, skanery itp. Do wydatków tych zalicza się oprogramowanie oraz inne usługi, zarówno płatne jednorazowo, jak i w formie abonamentu, np. licencja na pakiet biurowy, dysk w chmurze czy zdjęcia stockowe.

Dojazd i transport

Jako koszty prowadzenia działalności mogą być uznane również wydatki poniesione na zakup środków lokomocji oraz wydatki na środki eksploatacyjne, części oraz paliwo. W przypadku korzystania z komunikacji publicznej odpowiednikiem tych wydatków będą wydatki na bilety.

Załoga

Do kosztów prowadzenia działalności można wpisać wydatki na wynagrodzenia pracownicze (niezależnie od formy zatrudnienia), wydatki na szkolenia i kursy niezbędne dla wykonywania zawodu, odzież pracowniczą, żywność stanowiącą catering lub poczęstunek oraz imprezy i wydarzenia integracyjne lub motywacyjne dla załogi.

Reklama

Kosztem uzyskania przychodu jest również wydatek na działania reklamowe i marketingowe, w tym wizytówki, gadżety reklamowe, projekt logo, wykonanie strony internetowej czy równe formy reklamy. Nie można za to w koszty wrzucić wydatków na reprezentację.

Do kosztów należą też prowizje od transakcji finansowych, opłaty za prowadzenie księgowości czy różnice kursowe w przypadku prowadzenia transakcji transgranicznych. Wydatki zaliczane do kosztów prowadzenia działalności ujmuje się w księdze przychodów i rozchodów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here