Prowadzenie firmy to nie lada wyzwanie. Bycie przedsiębiorcą oznacza w dużej mierze sprawne delegowanie zadań odpowiednio przygotowanym pracownikom i znajdywanie narzędzi, które ułatwią im pracę. Znaczną pomocą w efektywnym prowadzeniu biznesu są różnego rodzaju systemy certyfikacyjne.

Zawarte w nich zbiory zasad wynikają z doświadczeń i dobrych praktyk wielu organizacji. Wdrażanie norm potwierdzonych certyfikatem daje możliwość usprawnienia działania w określonych obszarach oraz ciągłego ich doskonalenia. Poniżej przedstawionych zostało kilka norm, które są niezbędne, aby dobrze prowadzić firmę.

System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001

Jest to najpopularniejszy system certyfikowany na świecie. Dzięki niemu organizacje usprawniają wszystkie procesy oraz podnoszą efektywność. Korzyścią z wprowadzenia tego systemu jest także dążenie do obniżenia kosztów przy jednoczesnym podnoszeniu jakości, a co za tym idzie maksymalizacja zysków. Organizacje, które wdrożyły SZJ sprawniej działają, lepiej rozumieją swój cel oraz są bardziej świadome ryzyka, które może być rozumiane zarówno jako zagrożenie, jak i szansa.

System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001

Jest to system, którego celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na otaczające środowisko naturalne.  ISO 14001 zawiera wytyczne, które pomagają w ograniczaniu zużycia wody i energii. Zarządzanie środowiskowe to także działania prowadzące to zmniejszenia ilości „produkowanych” odpadów oraz zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Firmy, które działają zgodnie z ISO 14001 nie tylko dbają o środowisko, ale także o swoje wyniki finansowe, ponieważ wdrożenie tej normy przynosi też istotne oszczędności.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo informacji to coraz ważniejszy aspekt prowadzenia biznesu. Aby dane nie dostały się w niepowołane ręce, a także nie zostały utracone wdrażane są rozmaite procedury. Bezpieczeństwo informacji dotyczy zarówno ochrony danych przechowywanych w formie papierowych dokumentów, jak i zapisanych cyfrowo. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat warto wziąć udział w szkoleniu: http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/bezpieczenstwo-informacji/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here