Fulfilment w branży e-commerce i jego korzyści dla biznesu

Branża e-commerce w Polsce generuje każdego roku coraz większe obroty. Szacuje się, że już niedługo ich wartość przekroczy symboliczną granicę 160 miliardów złotych. Rosnąca liczba firm działających w przestrzeni e-commerce determinuje je do znalezienia nowych dróg obsługi zamówień. A jak wiadomo – w każdej branży popyt generuje podaż.

Fulfillment, czyli nowa definicja prowadzenia biznesu

W branży e-commerce popularność usługi fulfillment stale wzrasta. Dzięki niej przedsiębiorca może zoptymalizować swoje koszty stałe, konwertując je de facto w koszty zmienne. Oznacza to, że właściciel firmy może sam dostosowywać np. zasoby logistyczne do własnych potrzeb i co najważniejsze – nie musi rezygnować z własnej przestrzeni. Załóżmy, że w ramach usługi firma ABC zleci obsługę swoich zamówień firmie 3LP. W tym modelu sprzedawca może za każdym razem dostosowywać ilość wolnej przestrzeni do aktualnej sprzedaży i w ten sposób optymalizować swoje stany magazynowe. To jednak nie wszystko…

Najważniejsze korzyści, jakie daje fulfilment

Przekazanie całej swojej polityki magazynowej w ręce podmiotu zewnętrznego, niesie ze sobą (zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom) szereg korzyści.

  1. Sprzedawca e-commerce ponosi skalowalne koszty zmienne, zależnie od aktualnych trendów na rynku i tzw. górek sprzedażowych.
  2. Firma nie musi ponosić żadnych inwestycji w przestrzeń magazynową, co pozwala ograniczyć koszty prowadzonej działalności.
  3. Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyposażeniem magazynu i wdrażaniem rozwiązań pomagających w zarządzaniu jego zawartością (np. oprogramowanie WMS).
  4. Nie ma potrzeby zatrudniania pracowników, którzy obsługiwaliby przestrzeń magazynową.
  5. Sprzedawca nie musi zawierać indywidualnych umów z podmiotami zajmującymi się transportem.
  6. W ramach usługi realizowany jest cały proces sprzedażowy z uwzględnieniem pakowania i wysyłki towarów, a także obsługi zwrotów.

Fulfilment jako ewolucja dropshippingu?

Czy fulfillment dla ecommerce można traktować tak, jak np. popularny w ostatnich latach dropshipping? Otóż nie, gdyż usługi te znacząco się od siebie różnią. Fulfilment to usługa, w ramach której przedsiębiorca przenosi na osoby trzecie wszelkie zadania związane z obsługą jego własnego towaru. W przypadku dropshippingu umowa jest podpisywana między przedsiębiorcą a faktycznym sprzedawcą. Oznacza to, że w tym drugim modelu sprzedawca e-commerce jest tak naprawdę pośrednikiem między podmiotem wysyłającym towar a jego klientem.

Reasumując, fulfilment to sposób na jeszcze efektywniejsze zarządzanie własnymi zasobami logistycznymi i to bez jakichkolwiek kosztów stałych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here