Zwykle zatrudnienie pracownika poprzedzone jest procesem rekrutacyjnym, który prowadzony jest przez wykwalifikowane do tego osoby. Zadaniem rekruterów jest wyłonienie kandydata o odpowiednich, na dane stanowisko, kwalifikacjach. Przy czym ważne są nie tylko tzw. kompetencje twarde, czyli wiedza i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy, ale także kompetencje miękkie – zdolności interpersonalne, umiejętność: pracy w grupie, zarządzania ludźmi, organizacji pracy własnej. Weryfikowanie tych kwalifikacji zwykle odbywa się na etapie wstępnej selekcji CV oraz na rozmowach kwalifikacyjnych.

Jakie informacje powinno zawierać dobre CV?

Najpopularniejszym sposobem poszukiwania pracy jest przeglądanie ofert na wyspecjalizowanych portalach takich, jak np. www.randstad.pl.  Zaletą tych serwisów internetowych jest możliwość szybkiej odpowiedzi na interesującą ofertę pracy. Za ich pośrednictwem można również przesyłać CV, które jest czynnikiem, decydującym o tym, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Najważniejszą sekcją w życiorysie jest zdobyte doświadczenie, a także posiadane umiejętności. Oprócz tego w CV powinny znaleźć się informacje na temat wykształcenia oraz zainteresowań. Warto jednak pamiętać, żeby nie zamieszczać zbędnych, z punktu widzenia pracodawcy, informacji, a także, żeby wszelkie zamieszczone dane były zgodne ze stanem faktycznym. Zaleca się wpisywać tylko te umiejętności, które są związane z konkretnym stanowiskiem pracy. Oprócz tego ważnym elementem CV jest zdjęcie, które powinno prezentować kandydata w sytuacji oficjalnej (wyjątkiem od tej zasady są stanowiska pracy wymagające kreatywności).

Kompetencje miękkie – jakie są cechy dobrego pracownika?

Zadeklarowane w CV umiejętności weryfikowane są na rozmowie kwalifikacyjnej. Oprócz kompetencji twardych, czyli wiedzy niezbędnej do wykonywania danej pracy, umiejętności obsługi programów, znajomości języków obcych, sprawdzane są także kompetencje miękkie. Do najbardziej pożądanych przez pracowników cech idealnego pracownika należy zaliczyć: odpowiedzialność, terminowość, wywiązywanie się z powierzonych zadań, zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w grupie, lojalność wobec firmy i pracodawcy oraz odporność na stres. Oprócz tego, w zależności od stanowiska pracy, pracodawcy mogą wymagać: kreatywności, umiejętności zarządzania ludźmi oraz innowacyjnego podejścia do powierzonych zadań.

Rozmowa kwalifikacyjna a umiejętności autoprezentacji

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej weryfikowana jest także umiejętność autoprezentacji. Przed taką rozmową należy wcześniej dobrze zapoznać się z informacjami, zawartymi w ogłoszeniu, a także zastanowić się nad swoimi mocnymi i słabymi stronami. Nie bez znaczenia jest to, że większość rozmów kwalifikacyjnych rozpoczyna się pytaniem o powody ubiegania się o dane stanowisko.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here